Monthly Archives

февруари 2018

CMYK / RGB / PMS

By | Новини

Тези различни цветни пространства са често срещан повод за проблеми с неточни цветове.
Всъщност когато се използват правилно предоставят възможност за гарантирани резултати и повтаряемост на точни цветове.

Какво виждаме?

Ние виждаме отразената светлина от различните повърхности в заобикалящия ни свят.
Част от нея се поглъща от повърхността на обекта, а останалата се отразява.
По този начин, ако един обект поглъща всички останали части от пълния спектър, и отразява само зелената гама – зеленото ще е цвета, който виждаме с очите си.

RGB

Това цветно пространство се използва в дисплеи, като излъчената светлина се наблюдава директно. Използва се комбинирането на червена, зелена и синя светлина за постигане на различни цветове. Когато трите цвята са комбинирани в равни части, резултата е бяла светлина. RGB се отличава с широка гама и особено ярки цветове, което се дължи на възможноста за излъчване на светлина.

CMYK

Това цветно пространство се използва за мастилата в печатната индустрия. Мастилото се нанася върху бял лист, поглъщайки части от пълния спектър преди светлината да се отрази от белия лист. Чрез комбинирането на четирите цвята се получават различни нюанси. Основните три – Cyan, Magenta, Yellow – се комбинират в равни части за получаването на черно. Последния цвят „K” – черно – се използва за постигане на по-плътни цветове и подобряване на разхода на мастило. Цветовете напечатани в CMYK не могат да достигнат яркостта на RGB. Причината е, при наблюдението на цветовете се използва отражение на светлина, вместо излъчвана светлина.

PMS

Pantone Matching System се базира на специална комбинация от мастила.
За да се избегнат дори минимални разлики в цвета, често се налага използването на цвят от Pantone. Цветовете от тази скала се съставят чрез специфични рецепти и пигменти. Поради тази причина и репродукцията на цветове по Pantone чрез CMYK обикновено не е особено успешна.