Графичен дизайн

За да не се чудят нашите клиентите къде да изготвят визията на файловете, необходими за печат, освен с предпечатен отдел, разполагаме и с отдел за графичен дизайн. По този начин подсигуряваме качеството на всички операции при изработката на продуктите ни.

Графичният дизайн е дейност, при която дадена информация се предава под естетична и интересна графична форма. Ние добре знаем как да превърнем абстрактна идея във въздействащо изображение за постигане на определени резултати, насочено към целева аудитория. Но за да не звучим толкова академично, можем да обобщим, че графичният дизайн е изкуство, естетика и баланс, графичните ни дизайнери са артисти.

Предлагаме изготвянето на цялостни визии на всички изделия, които предлагаме, без значение от технологията, чрез която се изпълняват. Освен това, предлагаме и дизайн за уеб пространството, изготвяне на лога и визуализации.

Можем да реализираме Ваша идея или да предложим цялостна концепция за изготвянето на визия. Брандингът е неизменна част от маркетинговата практика – създаване на лого, символи, дизайн, които да идентифицират и да диференцират вашата фирма или продукти от други. Брандингът е това, което създава първоначално впечатление, което говори за Вас и за Вашата дейност.