Адрес:

гр. Пловдив, 4000,
ул. Костаки Пеев №10

Тел.: 0888 815 119
Управител: Георги Запрянов

Тел.: 0884 680 062
Предпечат: Лъчезар Тодоров

e-mail: info@coverprint.org

Работно време:

понеделник – петък

09:00 – 17:00
/ обедна почивка от 12:00 – 13:00 /